News  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:2100)
News  ประชาสัมพันธ์การแต่งกายผู้สมัครสอบพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:577)
News  รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:51)
News  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและครูวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:1653)
News  ประกาศรังสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และครูวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:2492)
News  รายงานบัญชีประจำเดือน มกราคม 2561 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:98)
News  ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สพฐ. กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:68)
News  VTR สภานักเรียนนไทย พ.ศ. 2561 กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:39)
News  ดาวน์โหลด ข้อสอบสำหรับเตรียมสอบ NT และ O-Net กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:349)
News  รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:57)
News  รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:43)
News  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:121)
News  ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:119)
News  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียนฯ สพป.มหาสารคาม เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:1008)
News  บัญชีวิเคระห์อัตรากำลังข้าราชการครู สพป.มหาสารคาม เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:384)
News  แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:821)
News  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:685)
News  ทิศทางการพัฒนากรศึกษาประจำปี พ.ศ. 2561 และการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:229)
News  ผลการคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดี ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:204)
News  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:1321)
News  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:167)
News  แนวปฏิบัติการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:212)
News  ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:161)
News  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:784)
News  แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบฯ 2561 งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:144)
News  แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2561 รายการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงฯไฟฟ้า-ประปา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:146)
News  แจ้งรหัสงบประมาณ 2561 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:199)
News  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:130)
News  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:160)
News  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:820)
News  รายงานบัญชีประจำเดือน ตุลาคม 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:132)
News  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:159)
News  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:803)
News  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:188)
News  รายงานบัญชีประจำเดือน กันยายน 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:122)
News  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:105)
News  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2560ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:455)
News  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รอ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:123)
News  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และวันเวลาสถานที่ในการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:512)
News  ชะลอการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:1761)
  ดูข่าวย้อนหลัง >>>