News  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครู ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:48)
News  รายงานบัญชีประจำเดือน พฤษภาคม 2561 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:13)
News  การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:99)
News  รายงานบัญชีประจำเดือน เมษายน 2561 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:66)
News  คู่มือการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปีงบปร กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:157)
News  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:59)
News  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:295)
News  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:2690)
News  ประชาสัมพันธ์การแต่งกายผู้สมัครสอบพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:658)
News  รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:95)
News  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและครูวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:1743)
News  ประกาศรังสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และครูวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:2678)
News  รายงานบัญชีประจำเดือน มกราคม 2561 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:131)
News  ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สพฐ. กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:104)
News  VTR สภานักเรียนนไทย พ.ศ. 2561 กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:75)
News  ดาวน์โหลด ข้อสอบสำหรับเตรียมสอบ NT และ O-Net กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:399)
News  รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:82)
News  รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:69)
News  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:157)
News  ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:198)
News  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียนฯ สพป.มหาสารคาม เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:1095)
News  บัญชีวิเคระห์อัตรากำลังข้าราชการครู สพป.มหาสารคาม เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:463)
News  แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:877)
News  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:821)
News  ทิศทางการพัฒนากรศึกษาประจำปี พ.ศ. 2561 และการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:264)
News  ผลการคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดี ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:241)
News  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:1356)
News  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:189)
News  แนวปฏิบัติการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:232)
News  ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:287)
News  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:809)
News  แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบฯ 2561 งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:167)
News  แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2561 รายการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงฯไฟฟ้า-ประปา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:170)
News  แจ้งรหัสงบประมาณ 2561 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:221)
News  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:168)
News  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:181)
News  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:840)
News  รายงานบัญชีประจำเดือน ตุลาคม 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:160)
News  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:181)
News  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:825)
  ดูข่าวย้อนหลัง >>>