News  ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:71)
News  ขอเชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:17)
News  ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนผ่าน official line "@Tourism 1" กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:22)
News  ประชาสัมพันธ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:18)
News  ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:13)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:16)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการหรีดหนังสือ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:13)
News  ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:53)
News  หนังสือที่ระลึกปี 2561 ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:122)
News  แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 3 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:38)
News  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 2 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:21)
News  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 1 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:20)
News  รายงานบัญชีประจำเดือน กรกฏาคม 2561 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:51)
News  รายชื่อหลักสูตรและรุ่นที่ขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:89)
News  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) สพป.มหาสารคาม เขต 1 กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:122)
News  การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำ2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:163)
News  รายงานประจำเดือน มิถุนายน 2561 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:52)
News  ชะลอการดำเนินการตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย /โอนฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:238)
News  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครู ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:427)
News  รายงานบัญชีประจำเดือน พฤษภาคม 2561 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:78)
News  การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:144)
News  รายงานบัญชีประจำเดือน เมษายน 2561 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:104)
News  คู่มือการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปีงบปร กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:617)
News  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:109)
News  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:486)
News  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:2832)
News  ประชาสัมพันธ์การแต่งกายผู้สมัครสอบพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:716)
News  รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:131)
News  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและครูวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:1792)
News  ประกาศรังสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และครูวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:2751)
News  รายงานบัญชีประจำเดือน มกราคม 2561 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:166)
News  ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สพฐ. กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:143)
News  VTR สภานักเรียนนไทย พ.ศ. 2561 กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:109)
News  ดาวน์โหลด ข้อสอบสำหรับเตรียมสอบ NT และ O-Net กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:451)
News  รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:114)
News  รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:105)
News  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:194)
News  ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:289)
News  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียนฯ สพป.มหาสารคาม เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:1161)
News  บัญชีวิเคระห์อัตรากำลังข้าราชการครู สพป.มหาสารคาม เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:494)
  ดูข่าวย้อนหลัง >>>